Disclaimer

Aan het onderhoud van deze site besteedt Rijwielgroothandel Flier de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons wilt melden. Wij zullen dan zo snel mogelijk ons best doen deze omissie te herstellen.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's, logo's e.a.) op deze site mogen - behalve voor privé gebruik - niet zonder schriftelijke toestemming van Rijwielgroothandel Flier worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax en opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Deze website is ontwikkeld door Else Webconsultancy.